DĚTI NA STARTU - Opařany


PŘIHLÁŠKY a GDPR souhlas - naleznete dole na stránce ke stažení.

Odesílejte na e-mail: tereza.brandstylova@seznam.cz 

nebo doneste paní JITCE KOKTANOVÉ - SK Slovan Opařany

PŘIHLÁŠKY + GDPR formulář NA ROK 2019 / 2020 naleznete dole pod plakátem.

První hodina po prázdninách začíná 4. září 2019. 

!!! NUTNÉ ZASLAT PŘIHLÁŠKY A GDPR NA E-MAIL: Tereza.Brandstylova@seznam.cz !!!


Více o projektu DĚTI NA STARTU:

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku (4 - 9 let), zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy - jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče - tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

U všech dětí chceme především probudit radost z pohybu. Vše probíhá formou her nebo zábavného pojetí.

U nás v Opařanech se hodiny s dětmi budou konat jednou týdně (kromě svátků a prázdnin)     v tělocvičně základní školy Opařany.

V případě většího zájmu budou děti rozděleny podle věku na dvě skupinky (mladší a starší), pokud bude dětí akorát, tak si je nechám společně v jedné skupince. :-) 

Nový kurz začíná 4. září 2019

KAŽDOU STŘEDU v malé tělocvičně ZŠ Opařany:
 1. hodina 15:00 - 16:00  všichni  4 - 6 let + 6-9 let
? (2. hodina 16:00 - 17:00      starší   6 - 9 let)?


CENA KURZU: 

 Září 2019 - červen 2020 (celý školní rok)

  • 1 000 Kč (s podpisem GDPR)
  • 1 500 Kč (bez podpisu GDPR)

Každé dítě dostane tričko s jeho jménem a deníček sportovce. Deníčky sportovce slouží jako motivace pro sledování svých úspěchů a pokroků v jednotlivých disciplínách.

PŘIHLÁŠKA

Zde si můžete stáhnout přihlášku.

Vyplnit a zaslat jí na e-mail: tereza.brandstylova@seznam.cz, předat osobně mně 

nebo SK Slovan Opařany

!!! Nezapomeňte vyplnit GDPR =>

GDPR

Vyplňte prosím k přihlášce.

Což je souhlas se zpracováním osobních údajů.

- pořizování fotografií a videí dětí, protože pro rodiče bude pouze pár ukázkových hodin v roce 

(z dokumentace alespoň uvidíte střípky z hodin)